"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban elbocsátani."

/Rudolf Steiner/

Feladatait az igazgatóhelyettes– gyermekotthonok szakmai vezetője - közvetlen irányításával végzi.

Tagjai:

1.        fejlesztő pedagógusok

2.        pszichológusok

3.        gyermekvédelmi ügyintézők

4.        gyógypedagógus

 

A fejlesztő pedagógusok feladata:

 

a)        A gyermekeknél felmerülő tanulási nehézségek kompenzálása. A gyermek pszichés fejlődési jellemzőit megragadva azokat a területeket fejlesztve, melyek elmaradásának következményeként lépnek fel a különböző tanulási zavarok;

b)        A szabadidős tevékenységek szervezése, tehetséggondozás, rendezvényszervezés;

 

A pszichológusok feladata:

 

a)    a gyermek- és lakásotthonban, a nevelőszülőknél elhelyezett gondozottak egyéni pszichológiai terápiája, valamint a nevelőszülők pszichológiai alkalmasságának vizsgálata;

b)    csoportos tréningek szervezése és lebonyolítása;

c)    a gondozottak pszichés állapotának felmérése, szinten tartása és fejlesztése;

d)    nevelési, fejlesztési programok kidolgozásában való részvétel, annak koordinálása;

e)    igény szerinti szakvélemények elkészítése;

 

A gyermekvédelmi ügyintézők feladata: 

 

a)        A gyermekkel kapcsolatos ügyek intézése, személyi iratainak rendben tartása;

b)        Adminisztrációs feladatok ellátása, értesítések, gyámi jelentések előkészítése;

 

A gyógypedagógus feladata:

 

a) A különleges szükségletű gyermekek fejlesztése, korrepetálása, egyéni fejlesztési terv alapján, azok dokumentálása.

b) Módszertani segítséget nyújt az otthon nevelőinek.

c) Együttműködik az otthon szakembereivel.

d) További feladatait és helyettesítését a munkaköri leírás tartalmazza.

 

Go to top