"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban elbocsátani."

/Rudolf Steiner/

„Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok megvalósítása a Nógrád megyei szakellátásban nevelkedő gyermekek számára” TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0026

 

A pályázat, amellyel összesen 46 034 136 Ft Európai Uniós támogatásban részesült a Központ még 2010-ben került benyújtásra, a megvalósítása pedig 2011 decemberében kezdődött a projekt nyitórendezvényével és a szakemberek átfogó képzésével. A vállalt programok célja, hogy a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, fiatalok számára elérhetőek legyenek azok az egyéni és csoportos programok, foglalkozások melyek hozzájárulnak a társadalmi integráció növeléséhez. A programok során a hátrányokkal küzdő gyerekek, fiatalok lehetőséget kaptak képességeik kibontakoztatására, és elért eredményeik bemutatására. A továbbiakban is szükség lenne hasonló jellegű fejlesztő programok megvalósítására, annak érdekében, hogy csökkenhessenek a gondozásban nevelkedő gyermekek tanulási nehézségei, és egyúttal elősegítse a társadalomba való beilleszkedésüket, szocializációjukat.


 

A projekt legfontosabb célkitűzései

 • A gyermekek szocializációjának elősegítése
 • Társadalmi minták bemutatása, a közösségen belüli kapcsolatrendszer erősítése
 • Másokkal való együttműködési készség kialakítása
 • Elérhetőek legyenek a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, fiatalok számára az egyéni és csoportos programok
 • Programsorozat, tanfolyamok, táborok szervezése
 • Külső szakemberek bevonása és felkészítése a gyermekek, fiatalok segítésére
 • Foglalkozások melyek segítenek a gyermekeknek, fiataloknak a külvilág felé nyitáshoz
 • Iskolai kudarcok csökkentése a gyermekek és fiatalok számára

 

A projekt hatásai

·         elsajátították a konfliktuskezelési technikákat

·         a terápiák, programok növelték a beilleszkedés képességét

·         a társadalmilag elfogadott normáknak való megfelelés képessége fejlődése

·         szakintézetbe utalt és hátrányos helyzetű gyerekek száma csökken

·         a gyermek és fiatalkorú devianciák csökkenése

·         a meglévő problémák kezelése, illetve a problémákon való túllépés képességének megismerése

·         szerepvállalás, és‑elfogadás erősítése a közösségen belül

·         egyéni és csoportos kapcsolatrendszer kialakulása

·         tanulási nehézségek enyhítése, megszüntetése

 

A projekt keretében megvalósult programok

 

 • Háztartásvezetési ismeretek foglalkozás:a konyhai és kerti munkák rejtelmeiben avatták be a résztvevőket.
 • Fejlesztő pedagógiai kiscsoportos foglalkozások: lehetőség nyílt a tehetségek kibontakoztatására, a képességek és készségek fejlesztésére, összesen 40 gyermeknek tudtak tartalmas szabadidő eltöltést, fejlesztést biztosítani.
 • Kézműves tanfolyam:a felkészült szakemberek a festéstől, gyöngyfűzéstől az agyagozásig minden területen lekötötték az érdeklődő gyermekek figyelmét.
 • Modern tánctanfolyam:táncház jelleggel folyt, a cél az volt, hogy a gyermekek megszeressék a táncot, a mozgás kultúráját.
 • Demokrácia és alkotmány foglalkozás:megalkották saját címerüket, alkotmányukat, a megyei és városi rendőrség, bíróság, önkormányzat munkájának megismerése mellett látogatást tettek a Parlamentben és Budapest jó néhány történelmileg fontos látnivalóját.
 • Terápiás foglalkozás: szakemberek (pszichológus és ideggyógyász) segítségével 2 csoport (8 fiú és 8 lány) vehetett részt agressziókezelő tréningen, valamint ezzel párhuzamosan, speciális szükségletű gyerekek (2 fiú és 2 lány) részére egyéni, nyílt végű terápia valósult meg
 • Lovastanyai csoportos foglalkozás: a cél az agressziókezelés, a konfliktuskezelési technikák elsajátítása és helyes, hatékony alkalmazása, tartás és mozgásfunkciók javítása, továbbá a helytelen magatartás logikus és természetes következményeinek átgondolása, a változás szándékának megfogalmazása.
 • Drámapedagógia és színház: ennek keretében színházi előadáson vettek részt, tánc ének mozgás és beszéd gyakorlatokat végeztek, és betanultak egy zenés darabot, melyet nagy sikerrel közönség előtt is bemutattak.
 • Nyelvi műhely: játékos, zenés, szemléletes eszközökkel, de kemény munkával, mégis önfeledten tanulhattak idegen nyelvet.
 • Kirándulások: az egyes foglalkozásokat a szervezett kirándulásokkal színesítették, melyek során eljuthattak a Mátra múzeumba, a Salgói várba, a Maconkai tóhoz, a Gyöngyösi strandra, a Csodák Palotájába, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, Hollókőre.
 • Táborok:kézműves és drámapedagógiai táborokat rendeztek, illetve a lovasterápia is egyhetes bentlakásos táborral zárult.

 

Kedvezményezett

Megyei Gyermekvédelmi Központ

Cím: 3100 Salgótarján Ruhagyári út 9.

Telefon: (32) 430-855

www.mgyvk.hu

 

 

Közreműködő szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Telefon: (1) 273-4250

www.esza.hu

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.nfu.hu

Go to top