"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban elbocsátani."

/Rudolf Steiner/

Feladatait a gyermekvédelmi gyámok csoportvezetője irányításával végzi.

                 Tagjai:

gyermekvédelmi gyámok

 

                 A gyermekvédelmi gyámok feladatai:

 

a)      munkáját az általa képviselt szakellátásban lévő gyermekek szerint illetékes gyámhivatalok felügyelete és irányítása, valamint a csoportvezető szakmai irányítása mellett látja el,

b)      részt vesz a TGYSZ vezető által előírt szakmai értekezleten,

c)      gyermekvédelmi gyámként legfeljebb 30 gyermek személyi és vagyoni ügyeiben lát el törvényes képviseletet,

d)     figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását; ennek érdekében fogadónapján és a szakmai értekezletek napján köteles reggel 730 órától a TGYSZ épületében tartózkodni, egyéb napokon az általa képviselt gyermekek elhelyezési helyén végzi munkáját,

e)      az általa képviselt gyermekeknek ellátja a családgondozását,

f)       egyéb feladataikat és helyettesítését a munkaköri leírás tartalmazza,

g)      a gyermekvédelmi gyám és a megelőző pártfogó felügyelő a megelőző pártfogás alatt álló gyermek bűnismétlésének megelőzése érdekében történő együttműködés keretében

a.       közvetlenül tartanak kapcsolatot egymással,

b.      esetmegbeszélést tarthatnak, amelynek során egyeztethetnek a megelőző pártfogás eredményességéhez szükséges intézkedésekről,

c.       a gyermekkel és a családdal kapcsolatos tapasztalataikat megosztják egymással és

d.      a gyermekkel közös megbeszélést tarthatnak.

Go to top