"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban elbocsátani."

/Rudolf Steiner/

Feladatát a szakértői bizottság vezetőjének közvetlen irányításával látja el.

     Tagjai:

1.      pszichológus,

2.      gyógypedagógus,

3.      családgondozó,

4.      gyermekorvos (megbízással, szükség szerint),

5.      pszichiáter (megbízással, szükség szerint).

 

       Feladatai:

 

            Elkészíti a gyermek személyiségvizsgálatát, a gyermekre vonatkozó véleményt és javaslatot tesz elhelyezési formára. 

a)        Tevékenységéről nyilvántartást vezet, munkájáról évente beszámolót készít a megyei szociális ésgyámhivatal, és a fenntartó részére.

b)        Ügyiratforgalmát, levelezéseit önállóan – saját fejléces nyomtatványon – az intézmény hatályos iratkezelési szabályzatában foglaltaknak megfelelően bonyolítja.

c)        Az elkészült szakvélemény egy példányát az elhelyezési ügyintéző részére átadja.

 

Go to top