"A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni, és szabadságban elbocsátani."

/Rudolf Steiner/

Nevelőszülői hálózat

 

      A nevelőszülői hálózat otthont nyújtó ellátás keretében biztosítja a nevelésbe vett gyermekek teljes körű ellátását, a különleges szükségletűnek minősített ellátottak számára a testi, érzelmi, erkölcsi fejlődést elősegítő, életkornak, egészségi állapotnak és egyéb szükségletnek megfelelő különleges ellátást, továbbá az utógondozói ellátást az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek, szükség esetén átmeneti ellátást a fiatal felnőtt gyermekei számára.

Biztosítja kijelölés alapján az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek teljes körű ellátását.

A nevelőszülők foglalkoztatási jogviszonyban látják el feladatukat.

 

Feladatait a szakmai vezető közvetlen irányításával látja el.

Tagjai:

                   1.         nevelőszülői tanácsadók

                   2.         gyermekvédelmi ügyintéző

                   3.         nevelőszülők

                   4.         gyermekgondozó (megbízással szükség esetén)

 

A nevelőszülői tanácsadó

A TGYSZ a nevelőszülői tanácsadók alkalmazásával folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, illetve biztosítja szakmai ellenőrzését.

A nevelőszülői tanácsadó munkája során

a)    a nevelőszülővel közösen elkészíti a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek egyéni gondozási nevelési tervét;

b)    rendszeresen tájékozódik a gondozott gyermek helyzetéről, fejlődéséről;

c)    szükség szerint felkeresi a gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményét, tájékozódik a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről;

d)    a nevelőszülőt tanácsadással segíti a gondozott gyermekkel kapcsolatos problémáinak megoldásában;

e)    ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a nevelőszülő megtesz-e mindent a gondozott gyermek harmonikus fejlődése érdekében, továbbá, hogy a gyermek ellátására kapott nevelési díjat, ellátmányt, illetve a családi pótlékot a gyermekre fordítja-e.

 

                   Gyermekvédelmi ügyintéző

              Végzi és kezeli a nevelőszülői hálózat működéséhez szükséges dokumentációkat.

 

              Nevelőszülők

A nevelőszülő biztosítja a gyámhivatal által kihelyezett gyermekek és fiatal felnőttek teljes körű ellátást foglalkoztatási jogviszony keretében.

 

              Gondozó

              Ha a nevelőszülő öt gyermek, vagy egyidejűleg legalább három különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, gondozó beállításával segítjük a munkáját.

A gyermekek létszámától függetlenül a nevelőszülő szabadsága, betegsége, képzése, továbbképzése vagy egyéb akadályoztatása esetén a gondozó biztosítja a gyermekek gondozását, nevelését.

 

Go to top